[GSN-2017-2870] Entreprenad, nyanläggning av gator och VA-ledningar inom för Rosendalsfältet Etapp 3

Country: Sweden
Language: SE
Number: 7046345
Publication date: 13-01-2018
Source: kommers
Tags: Construction

Description

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : GSN-2017-2870

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-02-12. Anbudet ska var giltiga till 2018-07-23. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud. Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om #clockdiv { font-weight: bold; } #clockdiv > span { font-weight: bold; }


Other tenders from Sweden за for this period

Cleaning services Source: TED

IT services: consulting, software development, Internet and support Source: TED

IT services: consulting, software development, Internet and support Source: TED

Power distribution cables Source: TED

Hospital meals Source: TED